След около 3 седмици субстанцията се филтрира и отново се прибавят млечнокисели бактерии. Продължава ферментационния процес.